You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
0544 950 9863
₺ TRY
  • Alışveriş sepetiniz boş!

Cihaz Alım Sözleşmesi

1 İş bu sözleşme RED BİOMEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. İle …………………………  arasında yapılmıştır

2 RED BİOMEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. adına Mehmet BÖÇKÜN,  arasında.adına. ………….. yetkilidir.

3 Sözleşme maddeleri boyunca RED BİOMEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘’Alıcıı’’ ……………………………  ''Satıcı'' olarak zikredilecektir.

4 İş bu sözleşme Alıcı ve Satıcı arasında ……… Marka ……… Model   B.C Tur Motoru Elcek Cihazının satışı huşunda ……. TL bedel ile Nakit ödeme baz alınarak taraflarca kabul edilerek imzalanmıştır.

5 Alıcı yukarıda bilgileri açıkça yazılan ve nakit ……. TL bedel ile anlaşılan, cihazın toplam bedelinin %20 lik miktarını kapora bedeli olarak ödemek zorundadır. Kalan miktar deneme süresi sonrası en geç 10 iş günü içerisinde satıcıya ödenmek zorundadır.

6 Yukarıda bilgileri açıkça yazılı cihaz, Üreticisinin garanti şartları ile ………………………  güvencesi ile onarım garantisindedir. Garanti şartları ‘’ Garanti Belgesi ‘’ ile ayrıca belirtilmiştir.

7 Alıcı Cihaz bedelinin %20 lik bedelini  Cayma veya hizmet bedeli olarak kabul eder.  

8 Satıcı cezai hüküm olarak cihaz bedelinin % 10 nu kabul eder

Sözleşme Gereği

a)       Satıcı, satışını gerçekleştireceği cihazın kusurlarını ve eksiklerini önceden bildirmek zorundadır. Satıcı cihazın kusurlarını gizleyemez, gizlenen kusurlar iade sebebidir. Bu durumda Satıcı, Alıcıdan hiçbir ücret talep edemez.

b)       Satıcı varsa cihazın kusurlarını cihaz gönderimini yapmadan ayrıntılı bir şekilde bildirmeli, veya fotoğraflayıp video çekimi yaparak Alıcıya iletmelidir. Satıcı cihaz kusurlarını önceden belirtmiş ve Alıcının bu kusurlara rağmen onayını almış ise Alıcı bu kusurları iade sebebi olarak belirtemez, bu sebepten doğacak ihtilaflarda Alıcı Satıcıya Hizmet bedeli veya Cayma bedelini (Madde 7 )  ödemek zorundadır.

c)       Satıcı kaparo ücretinin alınması sonrası 2 gün içerisinde cihaz sevkiyatını başlatmak, 5 gün içerisinde cihazı ulaştırmak zorundadır. Cezai işlemlerin yapılması için belirlenen sürelerin geçmesi gerekmektedir.

d)      Satıcı cihazın kargo takip numarasını veya nakliye teslim tutanağını Alıcıya bildirmek zorundadır. Satıcının kargo takip numarasını veya nakliye teslim tutanağını bildirmesi cihaz sevkiyatının yapıldığı anlamına gelmektedir, bu durumda kargo veya nakliye firmasından kaynaklı yaşanacak aksaklıklar Satıcıyı ilgilendirmez.

e)       Satıcı belirlenen süre sonrasında sevkiyatı yapmamış ise Alıcı cayma hakkına sahiptir, bu durumda Alıcının hiçbir cezai hükmü bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı cayma hakkını kullanan Alıcı ödemiş olduğu kaporayı geri isteme hakkına sahiptir. Satıcı, Alıcıya en geç 24 saat içerisinde bu bedeli ödemek zorundadır. Aksi halde cezai işlemi kabul eder (Madde 8 )

f)        Sevkiyat süresi olarak belirlenen 3 gün içerisinde Alıcı cihazı almaktan vazgeçerse, Cayma ve hizmet bedelini kabul eder. (Madde 7 )

g)       Satıcı cihazın gönderiminde, cihazın paketlenmesi ve zarar görmemesi için bütün önlemleri almak zorundadır. Cihaz gönderiminde Paketleme veya kargolamadan dolayı oluşacak hasarlar Satıcının sorumluluğundadır.

h)      Satıcı cihazın aksesuarları ile birlikte gönderildiğini ispat edecek şekilde video kaydı oluşturarak Alıcıya ulaştırmak zorundadır. video kaydı olmayan gönderimlerde Alıcı sorumlu tutulamayacaktır.

i)        Alıcı nakliye veya kargo tesliminden sonra en geç 5 saat içerisinde taşınmadan dolayı oluşmuş ezik kırık veya aksesuar eksikliklerini, Satıcıya telefonla  bildirilecektir. Bu süre içerisinde yapılan bildirimler sonrası alıcı cihazı satın almak zorunda değildir. Belirlenen süre zarfında yapılmayan bildirimler cihazın kargo aşamasında zarar görmediği anlamına gelmektedir

j)         Cihaz için belirlenen deneme süresi 5 iş günüdür. Bu süre teslimat sonrası başlar. Kargo teslim tutanağı veya şirket personelinin teslim tutanağı teslimatın yapıldığı belge olarak kabul edilir.

k)       Alıcı 5 iş günü içerisinde cihazı alıp almayacağını Satıcıya bildirmek zorundadır. Alıcı bu süre zarfında cihazı deneme fırsatı bulamamış ise 2 iş günü ek süre isteyebilir. Alıcı 5 günlük süre sonrası ek süre istememişse Satıcı sözleşme maddelerini uygulamaya hak kazanır

l)        Alıcının belirlenen süre içerisinde ödeme yapmaması halinde Satıcı cihazı satmak zorunda değildir. Alıcı ödemeyi belirlenen süre içerisinde yapmamış ise Satıcı Cayma ve hizmet bedelini talep edebilir.

m)    Alıcı hiçbir sebep göstermeksizin cihazı keyfi sebepler dolayısı ile iade etme hakkına sahiptir. Ancak, Satıcı bu durumda Cayma ve Hizmet bedelini talep etme hakkına sahiptir ( Madde 7)

n)      Sevk edilen cihazın arızalı çıkması halinde sorun 2 gün içerisinde halledilmelidir, 2 günü aşan arıza durumlarında Alıcı ödemiş olduğu kaporayı talep etme hakkına sahiptir, Satıcı nın sorunu giderdiği gün itibari ile demo suresi tekrar başlar ve satıcı kaporayı sorunu giderdiği gün itibari ile tekrar  istemeye hak kazanır 

o)       Alıcı cihazı almayacağını belirtikten sonra cihazın geri gönderimini güvenli bir şekilde yapmak zorundadır. Cihazın paketlenmesi ve zarar görmemesi için bütün önlemleri almak zorundadır. Cihazın geri gönderiminde Paketleme veya kargolamadan dolayı oluşacak hasarlar Alıcının sorumluluğundadır.

p)      Alıcı geri gönderim ile ilgili sorumlulukları almamak adına cihazı sigortalı bir şekilde gönderebilir veya cihaz geri alımını yerinde Satıcı tarafından yapılmasını isteyebilir. Bu durumda anlaşılan bedeller Satıcıya ayrıca ödenmek zorundadır. Bu durumdaki bekleme süresi Alıcıyı ilgilendirmez

r)        Deneme süresinde oluşan arızalar veya satıcının sorumluluğundadır. Satıcı bu gibi durumlarda cihazın onarılmasını veya onarım bedelini talep edebilir. Alıcı cihazın onarımını orjinal yapısını bozmadan yetkili servisinde yaptırabilir veya satıcının belirlediği onarım bedelini ödeyebilir. Talep edilen bedel cihaz bedelinin %50 si ni geçemez

q)       Cihazın Alıcıdan kaynaklı sorunlardan dolayı bekleme veya tamir süresinin 10 günü geçmesi durumda Satıcı cihaz bedelinin %10 u kadarını geçen her ay için cihaz kullanım bedeli olarak talep etme hakkına sahiptir. 10 günlük sınırın aşılması halinde Satıcı aylık kullanım bedeli işletebilir