You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
0544 950 9863
₺ TRY
  • Alışveriş sepetiniz boş!

Cihaz Kiralama Sözleşmesi

1 İş bu sözleşme RED BİOMEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. İle …………………………………………… ………………………............................................................................................................ arasında yapılmıştır

2 RED BİOMEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. adına Mehmet BÖÇKÜN,………………………………….. ...............................................................adına..............................................yetkilidir

3 Sözleşme maddeleri boyunca RED BİOMEDİKAL SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. ‘’Kıraya veren’’ ……………………. ......................................................................................................................................''Kıracı'' olarak zikredilecektir

4 İş bu sözleşme Kıraya veren ve Kıracı arasında Bıçakçılar Marka Inf 100 Model 123456 Seri nolu İnfuzyon pompası Cihazının 1 yıl süre ile kiralanması huşunda, aylık 1000 TL bedel ile 1 kira bedeli peşin, diğer ödemeler Ay’ın 15’ ile 20 si arasında  ödemenin yapılması sartı ile taraflarca kabul edilerek imzalanmıştır.

5 Yukarıda bilgileri açıkça yazılı cihazın satış bedeli 10 000 TL olarak belirlenmiştir.

6 Yukarıda bilgileri açıkça yazılı cihaz, Üreticisinin garanti şartları ile kira süresi boyunca  Red Biomedikal güvencesi ile onarım garantisindedir. Garanti şartları ‘’ Garanti Belgesi ‘’ ile ayrıca belirtilmiştir

7 Kıracı  Cihaz bedelinin %30 u kadarını Cayma veya hizmet bedeli olarak kabul eder.  

8 Kıraya veren cezai hüküm olarak cihaz bedelinin % 10 nu kabul eder

Sözleşme Gereği:

a)       Kiraya veren, kiralık cihaz bilgilerini eksiksiz ve net olarak bildirmek zorundadır. Sözleşmede belirlenen marka model cihaz dışında başka bir cihaz sunulması sözleşmeyi geçersiz kılar, bu durumda kiracının her hangi bir cezai hükmü yoktur.

b)       Kiraya veren, varsa cihazın herhangi bir kusurunu önceden bildirmek zorundadır. Kiraya veren cihaz kusurlarını önceden bildirmiş ise sevkiyat sonrası Kiracı bu kusurları cayma sebebi olarak gösteremez. Bu gibi durumlarda Kiracı, Cayma ve hizmet bedelini kabul eder. (Madde 7)

 

c)       Kiracı sözleşmenin imzalanması sonrası 1 kira bedelini ödemek zorundadır. Sözleşmenin imzalanması ve 1 kira bedelinin ödenmesi sonrası Kiraya veren en geç 3 iş günü içerisinde cihazı sevk etmek, en geç 7 iş günü içerisinde cihaz teslimatını yapmak zorundadır. Kiraya veren teslimatı kendisi yapacak ise en geç 7 iş günü içerisinde teslimatı yapmak zorundadır. 7 iş günü sonrası yapılmayan teslimatlar da Kiracı cayma hakkına sahiptir. Bu durumda Kiracının ödemiş olduğu 1 kira bedeli en geç 24 saat içerisinde geri ödenmelidir. Kiracı mağduriyetinden dolayı 8. Maddeyi işletme hakkına sahiptir.

d)      Kiraya veren sevkiyatı bir kargo veya nakliye firması ile yapıyorsa Kargo takip numarası veya Nakliye takip formunu Kiracıya iletmek zorundadır. Kıraya veren belirlenen form veya takip numarasını ilettikten sonra Nakliye firmasından doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

e)       Cihaz kurulumunun veya sevkiyatının yapılması sonrası Kiracı 3 gün deneme süresi hakkına sahiptir. Cihazın kullanımına engel herhangi bir durum var ise Kiracı arızanın giderilmesini isteyebilir, veya Cihazı kiralamaktan vazgeçebilir. Bu gibi durumlarda Kiracının herhangi bir cezai hükmü yoktur.

f)        Cihaz kurulumunun ve sevkiyatının yapılması sonrası Kiracı teknik aksaklık dışında keyfe keder her hangi bir mazeret belirterek cihazın kiralanmasından vazgeçemez. Bu gibi durumlarda Kiracı Cayma ve hizmet bedelini kabul eder (Madde 7)

g)       Sözleşme süresi 1 yıldır, bu süre öncesi Kiracının sözleşmeyi iptal hakkı vardır. Bu durumda Kiracı madde 7 de belirtilen hükmü kabul eder. 

h)      Kiracı kiraya verilen cihazı kira süresi içerisinde alma hakkına sahiptir. İlk 6 aylık dilimde cihaz bedelini ödeyerek, 2. 6 aylık dilimde cihaz bedelinin %95 lik kısmını ödeyerek alabilir

i)        Belirlenen süreler içinde kira bedelini ödenmemesi durumlarında Kiraya veren 8. Maddeyi işleterek sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir

j)         Deneme süresi ve kullanım süresi içerisinde cihazın çalınması, yanması, su baskınından dolayı zarar görmesi kurumdaki teknik bir problem dolayısı ile kullanılmaz hale gelmesi veya kullanıcı kaynaklı herhangi bir arıza oluşması gibi durumlardan Kiracı sorumludur. Bu gibi durumlarda Kiracı cihaz bedelinin tamamını en geç 15 gün içerisinde ödemek zorundadır

k)       Kiraya verilen cihaz herhangi bir borç karşılığı verilemez, bir başkasına devr edilemez. Bir başkasına satılamaz. Ortaklı işletmelerde paylaşım aracı olarak kullanılamaz. Bu gibi durumlarda aylık kira bedeli işler, sözleşme bitiminde kiraya veren cihaz bedelini ayrıca talep hakkına sahiptir

l)        Kiraya verilen cihaz ile ilgili kurum içinde kullanıcının değişmesi durumlarında bir başka kullanıcıya eğitim verilmesi halinde Kiraya Veren eğitim bedelini talep etme hakkına sahiptir

m)    Kiraya verilen cihaz ile ilgili kullanıcının değişmesi yeni kullanıcının cihazı beğenmemesi veya teknik özelliklerini yeterli bulmaması gibi keyfe keder durumlarda Kiraya veren 7, maddeyi işleterek sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir

Kira süresi içerisinde Kiracı verilen cihazın teknik anlamda yükseltilmesini isteyemez. Bu gibi durumlarda Kiraya veren 7. Maddeyi işleterek sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir